Informujemy, że na mocy uchwały Nr V/31/2015
Rady Miasta Gniezna z dnia 25 lutego 2015r.,
w dniu 30 września 2015 r zakończony został proces likwidacji 
Zarządu Gospodarowania Lokalami.
Od dnia 1 października 2015 r prawa i obowiązki Zarządu Gospodarowania lokalami
zostały przejęte przez Urząd Miejski w Gnieźnie.
Zmiana podmiotu nie spowoduje żadnych zmian w obsłudze klienta.
Rachunki bankowe dla rozliczeń pozostają bez zmian.
Kontakt telefoniczny:
- w sprawach dotyczących lokali mieszkalnych 61 426 04 82
- w sprawach dotyczących lokali użytkowych 61 426 04 47